Pirkimo taisyklės

PAGRINDINĖS NUOSTATOS IR SĄLYGOS:

1.     Treniruočių studijos FITTY esančios adresu Savanorių pr. 6a  ir FITTY, esančios adresu Sporto g. 5 Vilniuje (toliau kartu – Studija), taisyklės (toliau – taisyklės) yra privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi Studijos paslaugomis. Visi asmenys, norintys naudotis Studijos paslaugomis (toliau – Lankytojas), privalo susipažinti su taisyklėmis ir jų laikytis. Už nepilnamečius asmenis, kurie lankosi Studijoje bei naudojasi jos paslaugomis, atsako jų tėvai, patvirtindami, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia naudotis Studijos  paslaugomis.

2.     Prieš pradedant lankytis Studijose, rekomenduojama pasikonsultuoti su savo gydytoju ir įsitikinti, kad sveikatos būklė leidžia naudotis Studijos paslaugomis. Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Studijoje, tenka Lankytojui. Studija neatsako ir neatlygina Lankytojui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos.

3.     Lankytojai, norintys naudotis Studijos paslaugomis, privalo sumokėti vienkartinį apsilankymo mokestį arba įsigyti narystę (toliau – Narystė). Įsigydamas Narystę, Lankytojas pateikia savo vardą, pavardę bei kontaktinius duomenis (telefono numerį, elektroninį pašto adresą, gimimo datą) ir sutinka nurodytais kontaktais gauti informaciją, susijusią su Studijos veikla.

4.     Studija informuoja, kad surinkti Lankytojų asmens duomenys bus tvarkomi išimtinai su Studijos veikla susijusiems tikslams įgyvendinti: identifikuoti Studijos Lankytojus, jų narysčių galiojimo terminus, informavimui su Studijos veikla susijusiais klausimais ir pan. Studija patvirtina, kad Lankytojų asmens duomenys jokiems tretiesiems asmenims ar su Studijos veikla nesusijusiems tikslams naudojami nebus. Studija patvirtina, kad Lankytojų duomenis saugos ne ilgiau nei numato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

5.     Studija informuoja, kad kiekvienas Lankytojas turi teisę susipažinti su jo tvarkomais asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti, reikalauti ištrinti jo asmens duomenis ar dalį jų, reikalauti perkelti jo duomenis kitiems subjektams (jei tai yra įmanoma), atsiimti savo duotus sutikimus asmens duomenų tvarkymui ir reikalauti nustoti juos tvarkyti, taip pat pateikti skundą priežiūros institucijai. Bet kokiais asmens duomenų tvarkymo klausimais, prašome kreiptis į Studijos administraciją.

6.     Įsigijus kartines narystes (1k, 4k, 8k, 16k), pastarosios pradeda galioti nuo pirmo užsiėmimo ir galioja 1k. 1 mėn., 4k. 1 mėn, 8k 2mėn, 16k. 3 mėnesius. Pasibaigus abonemento galiojimo laikui, neišnaudoti kartai į kitą mėnesį nekeliami, jie anuliuojasi. Narystės turi būti aktyvuotas per dvi savaites nuo įsigijimo datos, arba bus aktyvuotas automatiškai.

7.     Įsigyta narystė galioja tik vienam nariui. Narystė yra vardinė. Išimties atveju, suderinus su administracija, narystė gali būti naudojamas kitam šeimos nariui ar padovanotas, perleistas kitam asmeniui.

8.  Narystės galiojimo laikas gali būti pratęsiamas TIK ligos atveju ir tik su gydytojo pažyma, iš anksto apie tai informavus Studijos administraciją. Pasveikęs Lankytojas, norėdamas pratęsti Narystės galiojimo laiką, privalo pateikti administracijai gydytojo pažymą, kurioje turi būti nurodytas ligos laikotarpis. N gali būti pratęstas tik tokiam terminui, kiek truko nedarbingumo periodas. Atostogų metu galiojmas pratęsiamas iki 14 dienų.

9.  Lankytojai Studijos paslaugomis gali naudotis tik pagal numatytą užsiėmimų tvarkaraštį. Būtina išankstinė registracija į kiekvieną treniruotę. Registraciją atšaukti galima iki treniruotės likus ne mažiau kaip 24 val. Neatšaukus savo apsilankymo prieš 24 valandas ir neatvykus į treniruotę, Lankytojo apsilankymas aktyvuojamas ir minusuojamas 1 kartas.

10.  Studijos administracija turi teisę savo nuožiūra keisti kainas, tvarkaraščius bei trenerius. Taip pat fotografuoti, filmuoti treniruotes bei platinti šią medžiagą savo internetiniame puslapyje, socialinės medijos paskyrose, reklaminiuose bukletuose ar kitose reklamos sklaidos priemonėse. Apie tai, kad treniruotės metu bus fotografuojama ar filmuojama bus pranešama registracinėje sistemoje prierašu prie treniruotės. Asmenys nenorintys viešinti savo atvaizdo turi apie tai pranešti prieš treniruotę.

11.  Kiekvienas Lankytojas, atėjęs į Studiją ir įsigijęs terminuotą abonementą arba sumokėjęs vienkartinį paslaugos mokestį, įgyja teisę naudotis Studijos teikiamomis paslaugomis ir tuo patvirtina, kad yra susipažinęs su Studijos vidaus taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

12.  Treniruočių studijos FITTY administracija pasilieka teisę atnaujinti šias Taisykles be išankstinio perspėjimo. Išsamios treniruočių studijos FITTY taisyklės pateikiamos ir su jomis galima susipažinti internetinėje svetainėje www.fitty.lt

HIGIENA:

1.     Lankytojai privalo su savimi turėti:

1.1.Mažo  ar vidutinio dydžio rankšluostį treniruotės metu. Jeigu lankytojas su savimi neturi rankšluosčio, treneris pasilieka teisę neleisti atlikti pratimų ar kito pobūdžio veiklos ant kilimėlio.

1.2  Priemones prausimuisi: šlepetes, prausiklius ir rankšluostį.

2.     Po treniruotės fitness salėje visi lankytojai privalo nuvalyti kilimėlius specialiai tam pritaikyta dezinfekcine priemone ir popieriniais rankšluosčiais.

3.     Po treniruotės dviračių salėje visi lankytojai privalo nusivalyti dviračius specialiai tam pritaikyta dezinfekcine priemone ir popieriniais rankšluosčiais.

4.     Į treniruočių sales lankytojai įleidžiami tik su švaria (tik sportui) skirta sportine apranga ir avalyne.

5.     Lankytojai asmeninius daiktusf FITTY studijoje turi laikyti rūbų dėžutėse, esančiose persirengimo kambaryje, o FITTY  studijoje užrakinamose spintelėse, rūbinėse. Studija neatsako už Lankytojų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Prašome nepalikti asmeninių daiktų be priežiūros. Palikti Lankytojo daiktai Studijoje saugomi 30 dienų nuo jų radimo Studijoje dienos.

Pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.fitty.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir MB „Inovatyvaus sporto agenūra“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo fitty.lt puslapyje metu ir, norėdamas apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo sutikti su modifikuotomis Taisyklėmis.

1.3. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.4. Pirkėjas, sutikęs su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remiantis Taisyklių 1.4. punktu, jis turi teisę pirkti prekes fitty.lt internetinėje parduotuvėje.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje fitty.lt Pirkėjas gali dviem būdais:

2.1.1. užsiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje, įvedant savo el. Pašto adresą ir slaptažodį;

2.1.2. nesiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje.

2.2. Pirkėjas užsakydamas prekes tiek 2.1.1. tiek 2.1.2. Taisyklių punktuose numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

2.3.Jeigu Pirkėjas sutinka, 2.2. punkte nurodyti jo asmens duomenys gali būti tvarkomi elektroninėje parduotuvėje fitty.lt tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjas registracijos metu turi galimybę pasirinkti gauti ar negauti naujienlaiškius ir specialius pasiūlymus.

2.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

2.6. Pardavėjo ar Lietuvos pašto darbuotojui pateiktas Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti“.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes fitty.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su fitty.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę,jos užsakymo numerį bei grąžinimo priežastį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos.

4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

4.4. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

5. Pirkėjo pareigos

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka per Paysera sistemą, grynais pinigais prekių pristatymo metu, prekes atvežusios kurjerinės tarnybos įgaliotam atstovui arba banko kortele atsiimdamas prekes iš pasirinkto siuntų terminalą.

5.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti 5.3 5.3. Pasirašant pinigų priėmimo kvitą su UAB „LP EXPRESS“ įgaliotu darbuotoju bei Pirkėjas turi perduoti jam tikslią už prekes ir pristatymo išlaidas mokėtiną pinigų sumą

5.4. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų.

5.5. Pirkėjas, naudodamasis fitty.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1. punkte numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 3 (tris) kalendorines dienas.

6.5. Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė

.
Elektroniniu būdu prašymą galite pateikti per EGS platformą
.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės fitty.lt teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis.

7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.4. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, skaičiuojamas nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

8.2. Pirkėjas Pirkėjas atsiskaito už prekes naudodamasis vienu iš šių būdų:

8.2.1. elektronine bankininkyste, per STRIPE sistemą, per OPAY sistemą ar Paysera sistemoje nurodytais būdais;

8.2.2. grynaisiais prekių pristatymo metu arba banko kortele prekių atsiėmimo iš siuntų terminalo metu;

8.2.3. banko pavedimu;

8.3. Pasirinkęs atsiskaitymo elektronine bankininkyste per Paysera.lt sistemą būdą, pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

9. Prekių pristatymas

9.1. Prekių pristatymas Pirkėjui:

9.2.Prekės pristatomos į nurodytą siuntų terminalą:

9.2.1. Pirkėjas, įsipareigoja nurodyti siuntų terminalą, į kurį pageidauja gauti prekes.

9.2.2. Siuntų terminale siunta laikoma 72 val. Pasibaigus laikotarpiui, siunta grąžinama siuntėjui.

9.2.3. Nukreipti siuntą į kitą pristatymo vietą negalima.

9.3. Prekių pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu:

9.3.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

9.3.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.3.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.4. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į užsakymo sumą. Prekių pristatymo kainos nurodytos fitty.lt puslapyje http://fitty.lt/pristatymas

9.5. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

9.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.7. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

10. Prekių grąžinimas ir keitimas

10.1.Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

10.2. Norėdamas grąžinti prekę(es) Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo prašymą ir jį atsiųsti el. paštu [email protected].

10.3. 10.1 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 10.2. Taisyklių punkte numatyta tvarka.

10.4.Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

10.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

10.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

10.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

10.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

10.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

10.6. Taisyklių 10.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.

10.6.1. Pirkėjas (vartotojas) negali pasinaudoti Taisyklių 10.1 punkte numatyta teise atsisakyti sutarties, kai sutartis sudaryta dėl:

10.6.2. greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

10.6.3. supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

10.6.4. supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;

10.6.5. laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių;

10.6.6. dalyvavimo žaidimuose ar loterijose;

taip pat kitais Civilinio kodekso, 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ bei kitų teisės aktų nustatytais atvejais.

10.7. Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

10.8. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

11. Atsakomybė

11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

11.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei fitty.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

11.6. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

12. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

12.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje fitty.lt įvairias akcijas.

12.2. Pardavėjas pasilieka teisę, savo nuožiūra, bet kuriuo metu įvesti ir (ar) atšaukti pasiūlymus, akcijas arba keisti Prekių kainas, nepažeidžiant Kliento teisių, įskaitant Sutarties sąlygų.

12.3. Nuolaidos nesumuojamos.

13. Lojalumo sistema

13.1. Pirkdami fitty.lt internetinėje parduotuvėje pirkėjai gauna nuolaidos taškų. Šie taškai paverčiami į eurus, kuriuos pirkėjas gali panaudoti sekančiam apsipirkimui fitty.lt internetinėje parduotuvėje, kaip nuolaidą.

13.2. Nuolaidos taškai sudaro 2% apsipirkimo sumos.

13.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti lojalumo taškų sistemą, nepanaikindamas iki keitimo pirkėjų surinktų taškų.

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia el. pašto adresu [email protected].

15. Slapukų naudojimas

15.1. Norėdamas Pirkėjui ar Elektroninės parduotuvės lankytojui pasiūlyti visavertes Elektroninėje parduotuvėje siūlomas paslaugas, Elektroninėje parduotuvėje Administratorius naudoja sisteminius slapukus (angl. cookies). Slapukai naudojami siekiant atpažinti ankstesnį Elektroninės parduotuvės lankytoją, nustatyti Elektroninės parduotuvės puslapio kalbą, identifikuoti vartotojo sesiją, sesijos raktą, taip pat siekiant identifikuoti ir ištaisyti Elektroninėje parduotuvėje esančias klaidas.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

16.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė

16.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.